Manual PenggunaPendaftaran Agensi

Langkah 1: Tekan menu Daftar Agensi di skrin utama sistem.
Langkah 2: Masukkan Nombor Q, Kod Pin dan tekan butang Hantar.
Langkah 3: Masukkan Kata Laluan, Sah Kata Laluan, kemaskini Maklumat Agensi jika perlu dan tekan butang Seterusnya.
Langkah 4: Pilih Bilangan Pegawai dan masukkan Nama, No. Telefon, Emel. Tekan butang Hantar.
Langkah 5: Pendaftaran akaun agensi berjaya. Tekan butang Kembali Ke Laman Utama.


Daftar Masuk Sistem / Login Sistem

Langkah 1: Masukkan MyCoID dan Kata Laluan. Tekan butang Masuk.


Papar Profil Agensi

Langkah 1: Tekan menu Maklumat Agensi >> Profil


Kemaskini Maklumat Agensi & Pegawai bertanggungjawab

Langkah 1: Tekan menu Maklumat Agensi >> Profil >> butang Kemaskini untuk mengemaskini Maklumat Agensi.
Langkah 2: Tekan menu Maklumat Agensi >> Profil >> butang Hantar untuk mengemaskini maklumat Pegawai Bertanggungjawab


Menambah Pegawai Bertanggungjawab

Langkah 1: Tekan menu Maklumat Agensi >> Profil >> Tambah Pegawai >> tekan butang Hantar


Mengisi Maklumat

Langkah 1: Tekan menu Penghantaran Maklumat >> Isi Borang
Langkah 2: Memilih Rujukan Surat Q >> tekan butang Teruskan
Langkah 3: Mengisi Borang Maklumat >> butang Teruskan
Langkah 4: Mengisi Borang Maklumat yang seterusnya dan tekan butang Simpan


Mengemaskini Maklumat

Langkah 1: Tekan menu Status Penghantaran >> Status Maklumat >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat Nama
Langkah 3: Tekan butang Kemaskini
Langkah 4: Kemaskini maklumat dan tekan butang Simpan


Menambah Maklumat

Langkah 1: Tekan menu Status Penghantaran >> Status Maklumat >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan butang Tambah Maklumat
Langkah 3: Mengisi Borang Maklumat >> tekan butang Teruskan
Langkah 4: Mengisi Borang Maklumat yang seterusnya dan tekan butang Simpan


Menghapus Maklumat

Langkah 1: Tekan menu Status Penghantaran >> Status Maklumat >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat Nama
Langkah 3: Tekan butang Hapus Maklumat


Penghantaran Maklumat

Langkah 1: Tekan menu Status Penghantaran >> Status Maklumat >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat Nama
Langkah 3: Tekan butang Hantar Maklumat >> Tekan OK pada kotak dialog


Semakan Status Maklumat

Langkah 1: Tekan menu Status Penghantaran >> Status Maklumat


Muat naik Fail Excel

Langkah 1: Tekan menu Penghantaran Maklumat >> Muatnaik
Langkah 2: Memilih Rujukan Surat Q >> tekan butang TeruskanLangkah 2: Memilih Rujukan Surat Q >> tekan butang Teruskan
Langkah 3: Tekan butang Tambah >> Memilih Fail Excel >> Open
Langkah 4: Tekan butang Mula Muatnaik


Tambah Fail Excel

Langkah 1: Tekan Status Penghantaran >> Status Muatnaik Fail >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat Nama Fail
Langkah 3: Tekan butang Tambah >> Memilih Fail Excel >> Open
Langkah 4: Tekan butang Mula Muatnaik


Hapus Fail Excel

Langkah 1: Tekan Status Penghantaran >> Status Muatnaik Fail >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat maklumat Nama Fail
Langkah 3: Tekan butang Hapus Fail. Paparan mesej dipaparkan.


Hantar Fail Excel

Langkah 1: Tekan Status Penghantaran >> Status Muatnaik Fail >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan butang Hantar Fail


Muat Turun Fail Excel

Langkah 1: Tekan Status Penghantaran >> Status Muatnaik Fail >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat Nama Fail
Langkah 3: Tekan butang Muat Turun Fail. Fail excel mula di muat turun.


Cetak maklumat Fail

Langkah 1: Tekan Status Penghantaran >> Status Muatnaik Fail >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat maklumat Nama Fail
Langkah 3: Tekan butang Cetak. Paparan cetakan dipaparkan.


Eksport Ke Format PDF

Langkah 1: Tekan Status Penghantaran >> Status Muatnaik Fail >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Tekan pada maklumat maklumat Nama Fail
Langkah 3: Tekan butang Cetak. Paparan cetakan dipaparkan.


Semakan Status Fail

Langkah 1: Tekan menu Status Penghantaran >> Status Muatnaik Fail >> maklumat Surat Q
Langkah 2: Paparan Status Fail


Muat Turun Format Excel

Langkah 1: Tekan menu Maklumat Agensi >> Download Format Excel
Langkah 2: Paparan link untuk muat turun fail format excel
Langkah 3: Klik link format fail yang dikehendaki >> Format fail excel mula di muat turun